Mediarelasjoner

Hvis du tilhører media og trenger ytterligere informasjon som ikke finnes på denne siden, skal du kontakte BIC’s representanter i listen under. Hvis du ikke tilhører media, kontakt kundetjenesten under ”Kontakt oss” på websiden BICworld.com.

BIC Nordic AB
Box 12103
402 41 Göteborg
Sweden
Phone +46 31 69 60 00