PERSONVERNSPOLICY

BIC Group (« BIC ») kan revidere denne personvernerklæringen fra tid til annen ved å oppdatere denne posteringen. Derfor skal du besøke oss med jevne mellomrom og lese vår personvernerklæring.
Det behandlingsansvarlige selskapet er Societe BIC, med hovedkontor i 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex - Frankrike.
 • 1. Personvernerklæring
  • BIC er forpliktet til å beskytte ditt online personvern når du besøker websiden vår. Formålet med denne policyen er å informere deg om hvilken informasjon vi samler inn om deg og hvordan vi bruker informasjonen, og valgene du har med hensyn til vår bruk av informasjonen.
  • Ved å oppgi personopplysninger gir du ditt samtykke til det behandlingsansvarlige selskapet til å samle inn og behandle dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernspolicyen.
 • 2. Bruk av innsamlede personopplysninger
  • Dette nettstedet følger fransk personvernlovgivning og er i overenstemmelse med europeisk direktiv 95/46/EF om beskyttelsen av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike opplysninger. Ved forespørsel, er du gitt tilgang til dine personopplysninger, og kan også be om at disse blir endret, korrigert eller slettet. Ved forespørsel, har du også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, og bli informert om bruken av dine personopplysninger.
  • Enhver slik forespørsel skal skje ved henvendelse til: :
   Service Communication, Société BIC
   14, rue Jeanne d’Asnières, 92611, Clichy, Cedex - Frankrike
  • Du kan bli bedt om å gi oss personopplysninger, inkludert etternavn, fornavn, foto, alder, kjønn, e-postadresse og postadresse, samt de til dine barn, så vi kan opprette en personlig konto, kontakte deg for å svare på dine kommentarer, spørsmål eller forespørsler om informasjon, og å la deg delta i eventuelle konkurranser eller spill som er organisert på nettstedet.
  • Hvis du ikke ønsker å oppgi disse opplysningene, kan du ikke dra nytte av enkelte av tjenestene på nettstedet. Bortsett fra å svare på din e-post, er det ikke vår hensikt å sende deg e-poster, med mindre du ber om informasjon, eller du ber om å motta vårt nyhetsbrev.
 • 3. Bruk og innsamling av ikke-personlige opplysninger; tredjepartsplattformer
  • Vårt nettsted bruker tredjeparts nettsteder, inkludert Google for statistiske analyser og Facebook for å tilby “liker” og “del”-funksjoner. Vi kan samle inn ikke-personlige tekniske opplysninger ved bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier gjennom bruken av tredjepartsplattformer, slik som de som er nevnt i dette avsnittet. Tekniske opplysninger kan inkludere din IP-adresse, surfingens navigasjonsbane, operativsystem, og andre ikke-personlige opplysninger. Når du har interaksjon med tredjepartsplattformer som å bruke “liker” eller “del”-funksjonene i Facebook, kan den plattformen registrere din interaksjon med nettstedet. Tredjepartsplattformene har sine egne personvernpolicyer, som administrerer bruken av alle personopplysninger og ikke-personlige opplysninger de samler inn.
 • 4. Linker til og fra andre websider
  • Dette nettstedet kan inneholde linker til andre websider BIC har ingen kontroll over og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for personvernpraksis på disse websidene. Du bør ta stilling til personvernpolicyene til hver webside du besøker.
 • 5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
  • Vi reserverer oss retten til å utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig personopplysninger om deg til tjenesteleverandører som hjelper oss med vår forretningsvirksomhet. Eksempler er tredjeparts tjenesteleverandører som er vert for denne applikasjonen, administrere konkurranser eller å imøtekomme forespørsler om tjenester. Vi kan utlevere alle eller noen av personopplysningene vi samler inn, som beskrevet ovenfor, til ikke tilknyttede tredjeparter som utfører bruken og tjenestene som er beskrevet i denne policyen på våre vegne, eller bistår oss i å forsyne bruken eller tjenestene.
  • Tjenesteleverandører beholder den informasjonen de trenger for å utføre sine utpekte funksjoner, de er ikke autorisert til å bruke eller utlevere personopplysninger til deres egen markedsføring eller andre formål med mindre de får din tillatelse til dette. Når vi gir personopplysninger til slike tredjeparter, krever vi at de har egnede beskyttelsestiltak for beskyttelsen av disse personopplysningene, i overensstemmelse med denne policyen og gjeldende lovgivning.
 • 6. Innsamling og bruk av personopplysninger fra mindreårige
  • Dette nettstedet er tiltenkt voksne brukere som er interessert i penner, barberutstyr og lightere. Selv om besøkende av alle aldre kan navigere på vårt nettsted, samler vi ikke bevisst inn personlig informasjon fra mindreårige uten samtykke fra dere foreldre eller rettslige representant. Hvis du er forelder eller verge til en mindreårig som har gitt oss personopplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor for det formål å slette disse opplysningene.
 • 7. Do Not Track (Ingen sporing)
  • Vi sporer ikke din aktivitet på noen andre nettsteder, bare vårt nettsted. Vi deltar ikke i aktiviteter kjent som "atferdsannonsering" og som standard sporer vi ikke din aktivitet på noe annet nettsted. Noen nettlesere har en funksjon som heter "do not track", som lar deg indikere hvilke nettsteder der du ikke vil ha dine aktiviteter på nettet sporet. Disse funksjonene er ennå ikke ensartet, og vårt nettsted er foreløpig ikke satt opp til å svare på disse signalene for sporing på vårt nettsted.